Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RxMediaPharma® 5.5.1 Versiyon Entegrasyonu


  • Etkin-Etkin etkileşmelerindeki GEBELİK analizi düzenlendi.
  • Fiyat gösterimi olmayan müstahzarın reçete fiyat hesaplamaya dahil edilmemesi sağlandı.
  • Taban-tavan fiyat uygulamasına göre fiyat düzenlemeleri ve gösterimleri yapıldı.
  • Seçim alanlarındaki görünüm bozulmaları düzeltildi.(Prospektüs-kullanıcı talimatı vb.. alanlarda)
  • No labels
Write a comment…