2.0.369 Güncelleme Bilgileri

Medula
 - Medula > Reçete Giriş > Ürün Eşdeğer Analiz düzenlendi.
Medikal Medula

 - Reçetelerin, RxEYS' ye aktarım mekanizması düzenlendi. 

 - Reçete giriş ekranına, sisteme kayıtlı teslim alanın ismiyle arama yapıp TC bilgisinin ekrana gelmesi sağlandı.

 - Teslim alan kişi sistemde kayıtlı olmadığında, kullanıcıya uyarı verilmesi ve hasta kartı kayıt ekranının çıkması sağlandı.

 - Kişi Malzeme Sorgulama ekranında, sisteme kayıtlı hastanın ismiyle arama yapıp TC bilgisinin ekrana gelmesi sağlandı.

Yetkilendirme
 - Birim Maliyet yetkisi eklendi. 
Satış
 - Satış sırasında, Versiye Limit kontrolü düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı.
İngenico
 - Kurye olarak işaretlenmiş satışlardan sonra otomatik olarak yazarkasaya fiş gönderilmesi engellendi.
Genel

 - Kullanıcı hareketlerine, "Manuel Tahsilat Silme" tipi eklendi.

 - Kullanıcı hareketlerine, "Satış İade Silme" tipi eklendi.

 - Cari hareketlerin gösterimi düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı.

 - Cezaevi reçete bildirim işlemleri düzenlendi.

RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı

 - Geri çekmesi bulunan ürünlerin, Rx Kulakçığında gösterimi sağlandı.

 - Kısıtlanmış reçeteli ürünleri Rx kulakçığında gösterimi sağlandı.

E-Fatura / E-Arşiv Fatura 

 - Program içinden taslak fatura çağrılırken, taslak fatura numarası ile E-Fatura Portalından ilgili fatura numarasıyla başka bir fatura kesilip kesilmediğini kontrol eden yapı eklendi.

Takas / Emanet
 - Emanet ekranında, seçilen ürüne not girilmesi düzenledi, iyileştirmeler sağlandı.
Ürünler
 - Ürün hareketlerinde, satış iade ve stok işleme hareketlerinde kullanıcıların gösterimi sağlandı.
Özel Sigorta / Provizyon

- "Allianz Sigorta" toplu aktarım mekanizması düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı. 

- "Aksandık Sigorta" aktarımı düzenlendi, performans iyileştirmesi gerçekleştirildi.

E-Fatura

 - "Has İtriyat Deposu" entegrasyonu sağlandı.

 - "Akıncı İtriyat Deposu" entegrasyonu düzenlendi, iyileştirmeler sağlandı.

Tanımlamalar
 - Paket Etiketi tasarımında, telefon numarasının görünümü düzenlendi.

2.0.367 Güncelleme Bilgileri  - 

Serbest Piyasa Özelliği

 - Kullanıcının seçtiği ilaç dışı ürünlerde, RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı ile gelen fiyat güncellemelerinin, ürün fiyatını değiştirmemesi sağlandı. (Ürün Kartı > Seçenekler > Fiyatlar Güncelleme İle Değişmesin seçilerek işlem yapılabilir.)

 - Ürünlere toplu olarak işlem yapılması için, "Ürünler > Toplu Ürün Düzenleme" ekranına "Fiyatlar Güncelleme İle Değişmesin" alanı eklendi.

 - Ürünün; Fiyat Değişim Tablosunda, kullanıcının belirlediği fiyatlar renklendilerek, RxMediaPharma tarafından gelen fiyatlardan ayrıldı.

Özel Sigorta / Provizyon

 - "Allianz Sigorta" entegrasyonu düzenlendi.

2.0.366 Güncelleme Bilgileri  - 

E-Fatura

 - "İrem Ecza Deposu" entegrasyonu düzenlendi.

  - "Capsul Ecza Deposu" entegrasyonu düzenlendi.

  - "Helvacıoğlu Ecza Deposu" entegrasyonu düzenlendi.

2.0.365 Güncelleme Bilgileri  - 

Genel

 - Rx Portal şifresi değiştirilirse, program açılışında yeni parolanın yazılıp kaydedilmesi sağlandı.

Özel Sigorta / Provizyon
 - Allianz Sigorta entegrasyonu düzenlendi.
Medula
 - Reçete Giriş ekranından, hasta telefonu kaydetme işlemi düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı.
Satış

 -  Reçeteli Satış ekranının alt kısmında yer alan alt toplam bilgilerine "KDV %1" alanı eklendi.

- Satış Tamamlama ekranında alt toplam bilgilerine "KDV %1" alanı eklendi.

 - Medula, Reçetem, Medikal Medula ve Özel Sigortalardan sisteme aktarılan reçetelerde fiyat farkı bilgisi düzenlendi.

 - RxEYS'de reçeteli satış ürün düzenleme ekranına "Ürün Hasta Tutarı" bilgisi eklendi.

 - Kasa ekranı aktif olan sistemler için, satış ekranında hızlı kurye butonu düzenlendi, performans iyileştirmeleri sağlandı.

 - Satış > İşlemler > Satış Maliyeti ekranı düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı.

Kasa Ekranı
 - Kasa ekranına gönderilmiş satışların kurye olarak işaretlenmesi ve kasa ekranından düşmemesi sağlandı.
Ürünler
 - Ürün hareketleri ekranında performans iyileştirmeleri gerçekleştirildi.
Tanımlamalar

 - Paket Etiketi düzenlendi, TCKN bilgisinin gözükmesi sağlandı.

 - Reçete Bilgilendirme Fişi, hasta telefon numarası bilgisinin görünümü düzenlendi.

- Satış Bilgilendirme Fişi, hasta telefon numarası bilgisinin görünümü düzenlendi.


2.0.363 Güncelleme Bilgileri  - 

Medikal Medula

 - Medikal Medula sistemine girilen reçetelerin programa aktarımı düzenlendi.

 - Reçete kaydı sırasında açılan pop-up ekrana, "Adet" ve "Paket İçerik Adet" kısımları eklendi.
    Adet: Ürün adeti (Örneğin 3 Adet 30'lu Hasta Bezi)
    Paket İçerik Adet: Toplam paket içeriği adeti (90 Adet Hasta Bezi)

CETAS
 - "Cezaevi Majistral Giriş" mekanizması yeni sisteme göre düzenlendi.
E-Fatura
 - "OTC Depom İtriyat Deposu" entegrasyonu sağlandı.
Satış

 - "Satış Tamamlama" ekranına ve "Satış" ekranlarına %1 KDV gösterimleri eklendi.

 - Reçeteli satış zorunluluğu bulunan ürünlere, "P01AB" ATC grubundaki ürünler de dahil edildi.

 - Faturası kesilmiş satışların düzenlenmesi sırasında kullanıcı bilgilendirmesi sağlandı.

Raporlar

 - Genel Karekod Raporu düzenlendi, performans iyileştirmeleri sağlandı.

 - "Anti TNF Raporu" düzenlendi, performans iyileştirmeleri sağlandı.

Ürünler

 - Serbes Piyasa Kontrol modülü düzenlendi.

 - Ürün Birleştirme seçeneklerine "Ürün Grubu" bilgisi de eklendi.

Medula

 - Majistral reçetelerin aktarım mekanizması düzenlendi.

 - Reçete giriş ekranında performans iyileştirmeleri yapıldı.

 - Reçete Listesi ekranında performans iyileştirmeleri yapıldı.

 - "Toplu Aktarım" modülünde "Dönemsel Aktarım" seçeneği düzenlendi, performans iyileştirmeleri sağlandı.

 - Reçete Giriş > Hastanın İlaçları >Yazdır kısmında, çıktıda hastanın bilgilerinin gizlenmesi sağlandı.

 - "Reçete Giriş" ekranında hastaya girilen uyarı notlarının gösterimi düzenlendi.

 - Rapor süresi dolan ürünler için "Hızlı Devam Reçetesi Hazırlama" modülüne, kullanıcı bilgilendirmesi eklendi.

Takas / Emanet

 - Takas ekranında yapılan değişikliklerden sonra ekran kapatılmadan uyarı çıkması sağlandı.

 - "Takas Mütabakat" ekranı düzenlendi, performans iyileştirmeleri sağlandı.

Yetkilendirme
 - Karlılık yetkisi düzenlendi, birim maliyetin gözükmesi ancak karlılığın gözükmesinin engellenmesi sağlandı.

2.0.361 Güncelleme Bilgileri - 

Ingenico

 - %1 KDV parametresi entegrasyona eklendi.

2.0.360 Güncelleme Bilgileri - 

CETAS

 - Cezaevi Faturaları için taslak fatura ekranı üzerinden, fatura tarihinin değiştirilebilmesi sağlandı.

- "Medula > Cezaevi" bildirim ekranı düzenlendi, "Seçilenleri Faturalandır" seçeneğine uyarı eklendi.

- "Medula > Cezaevi" bildirim ekranına "Fatura Tutarı" sütunu eklendi.

- "Medula > Cezaevi" bildirim ekranına sütun alt toplamları eklendi.

- Taslak faturaların, "Finans > E-Fatura/E-Arşiv Fatura Listesi" ekranında "Giden Faturalar" kısmında gösterilmesi sağlandı.

- Cetasa kesilen e-faturaların notlar kısmına "Fiyat Farkı" ve "İskonto" bilgileri eklendi.

- Redd almış Cetas Faturaları için tekrar faturalandırma süreci düzenlendi.

- Ek barkodlu ürünlerin eşleştirilmesine yönelik iyileştirme sağlandı.

E-Fatura

- "Akıncı Ecza Deposu" entegrasyonu sağlandı.

- "Şirin İtriyat Deposu" entegrasyonu sağlandı.

- "İrem Ecza Deposu" entegrasyonu sağlandı.

- "Anadolu İtriyat Deposu" entegrasyonu düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı.

- "ATB Ecza Deposu" entegrasyonu düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı.

- "Nevzat Ecza Deposu" entegrasyonu düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı.

Alış
 - Alım ve alım iade sonrası işlemlerde yapılan kontrollere dair kullanıcı uyarıları ve ekranlar düzenlendi.
Raporlar

- "Satış Raporları > Genel Satış Raporu" düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı.

- "Envanter Raporları" düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı.

Medula

- Medikal medula, reçeteye döküman ekle seçeneğinde tüm dosya uzantılarıyla işlem yapılması sağlandı.

- "Reçete Giriş >Yeni Reçete" butonu altındaki fonksiyonlar düzenlendi.

- Reçete aktarımları düzenlendi, performans iyileştirmeleri sağlandı.

E-Fatura / E-Arşiv Fatura
Finans-> E-Fatura/ E-Arşiv Listesi -> "Gelen veya Giden Faturalar" üzerinden fatura önizlemesi açılıp, kaydedilmek istendiğinde yaşanan hata giderildi.
Yetkilendirme
- SMS yetkilendirmesi düzenlendi.
Ayarlar
- "Yazıcı Ayarları" düzenlendi.

2.0.358 Güncelleme Bilgileri  - 

Medula

 - Majistral reçetelerin programa aktarım mekanizması düzenlendi.

 - Reçete aktarım işleminde performans iyileştirmeleri sağlandı.

2.0.356 Güncelleme Bilgileri  - 

(star)RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı(star)
 - 2022 RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı program içine dahil edildi.
Medula

 - Reçete Giriş ekranında, hastanın ilaç bilgileri sayfasında performans iyileştirmesi sağlandı.

Raporlar

 - "Fiyat Raporu" düzenlendi, performans geliştirmeleri sağlandı.

 - "Genel Karekod" Raporu düzenlendi.

Takas / Emanet
 - E-Takas işlemi düzenlendi. Kullanıcı uyarıları eklendi.
Ürünler
 - Ürünün dönemsel çıkış hareketlerini gösteren ekranda düzenleme ve performans iyileştirmesi sağlandı.

2.0.355 Güncelleme Bilgileri  - 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 - KVKK kapsamında 3 adet onaylanması gereken doküman program açılışına eklendi. Onay sonucu, rx portala kayıtlı mail adresine belgelerin gönderilmesi sağlandı.

Medula
 - Eski Fatura Sorgu ekranında, kesilen faturanın çağrılması düzenlendi.

2.0.354 Güncelleme Bilgileri  - 

(star) Reçetem E-Defter  (star)

 - Reçetem E-defter tablosunda karekod ikonları aracılığıyla, karekodların kolayca  kopyalanabilmesi sağlandı.

 - Reçetem E-defter tablosunda ilaçların eşbarkodlarına özel stok bilgisi verilmesi sağlandı.
E-Fatura / E-Arşiv Fatura
 - Şahıs depolarına e-fatura işlemleri düzenlendi.
İngenico Yazarkasa Pos Entegrasyonu

 - Fişlerin yarıda kalmasına / takılmasına sebep olan durumlar incelendi , düzenlemeler yapıldı ve bilgilendirme mesajları    eklendi

 - Departman ayarı bozulmalarında uyarı çıkılması sağlandı.

 - Departman ayarlarında poşet tanımlaması için alan açılması sağlandı.

 -İngenico servis kopmaları ve hataları için düzenlemeler yapıldı , uyarı metinleri eklendi.

 - Fiş iptalleri sonrası cihaz iletişim hataları incelendi , düzenlemeler yapıldı.

 - Nakit işlemlerde para üstü bilgisinde düzenleme yapıldı.
İTS
 - Kontrole tabii, beyaz , yeşil , kırmızı reçeteli ilaçların program içi deaktivasyon işlemleri için  uyarı metni eklendi
Rx Ürün Kulakçığı
- Kısıtlanmış Reçete türünde ki ilaçlara, "Kısıtlanmış Reçete" bilgisi eklendi.
Satış

 - Satış ekranı döviz butonlarında düzenleme yapıldı.

 - PSF fiyatı döviz olan ilaçların perakende satışında düzenleme yapıldı.

 - Satış ekranı nakit ve kredi kartı hızlı satış butonlarında düzenleme yapıldı.
E-Takas

- E-Takas ekranında aktarılan takasın, aktarım ekranından düşmesi sağlandı.

Emanet

 - Emanetteki ilacın sistemden çıkarılması işlemi sonrası stok bilgisinde düzenleme yapıldı.

 - Medula > E-Reçete emanet aktarım işlemlerinde düzenleme yapıldı.
Tanımlamalar
 - Satış Bilgilendirme Fişinde düzenlendi.
Depo E-Fatura
- "Nazlı Ecza Deposu" entegrasyonu düzenlendi.
Özel Sigorta / Provizyon
 - Anadolu Sigorta, Mensup Reçetelerinin aktarımında kurum bilgisi düzenlemesi yapıldı.
Raporlar
- İlacı Biten Hastalar Raporunda hasta gsm bilgilerinde format düzenlemesi yapıldı.

2.0.353 Güncelleme Bilgileri  - 

(star) E-Bot  (star)
 - E-Bot entegrasyonu sağlandı.
Özel Sigorta / Provizyon
 - Acıbadem Sigorta giriş bilgilerinin otomatik olarak gelmesi sağlandı.
Farmainbox
 - Farmainbox aktarımları düzenlendi.
Alış
 - Fatura girişi ile girilen alım ya da alım-iade faturalarının düzenlenmesi sağlandı.
E-Fatura / E-Arşiv Fatura
 - Entegratör firmanın portalında her hangi bir ön ek yaratılmadığında programın hata vermesi sağlandı.
Reçetem
 - Performans iyileştirmesi sağlandı.
Raporlar


 - Personel Raporu > Personel Satış Analiz Raporu düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı. 

- Reçetem sisteminden aktarılan ürünlere ait zorunlu raporlar düzenlendi.

Genel
 - Mükerrer hasta problemleri hakkında çalışma gerçekleştirildi.
Tanımlamalar
 - Etiket > Raf Etiketi tasarımı düzenlendi. Tasarım içine "Birim Fiyat, Üretim Yeri, Son Fiyat Değişiklik Tarihi" kısımları eklendi.
Ürünler
 - Toplu Ürün Düzenleme ekranına, "Üretim Yeri" seçeneği eklendi.
RxEYS Mobil
 - Ürün Bilgileri sayfasında aranan ürün isminin tavsiye sonuç kısmı düzenlendi.

2.0.352 Güncelleme Bilgileri  - 

RxMediaPharma Eczane Yönetim Sistemi
 - Yönetmeliğe uygun raf etiketi tasarımı yapıldı , ürün kartlarına ölçü birimleri alanları eklendi.

2.0.351 Güncelleme Bilgileri  - 

RxMediaPharma Eczane Yönetim Sistemi
 - Performans ve yazılımsal iyileştirmeler yapıldı.

2.0.349 Güncelleme Bilgileri  - 

İlaç Tarif Entegrasyonu
 - Yabancı hastaya girilen reçete sonrası, İlaç Tarif ayarlarında seçili olan alternatif dil seçeneği üzerinden otomatik etiket çıkarılması sağlandı.
RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı

 - RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı entegrasyonu düzenlendi.

 - RxEYS programı içindeki Rx kulakçığının görünümü düzenlendi.

Medula
 - Medula reçete listesinin 10. sayfasından itibaren oluşan script problemi giderildi.
Takas
 - Hatalı gözüken takasların, takas listesinde gözükmemesi ve takas detaylarının kaldırılması sağlandı.
Alış
 - İşlem tarihi bulunmayan alım-iade faturalarının oluşması ve beraberinde ürün hareketlerinin gösterimini bozması engellendi.

Finans

 - Kasa raporunda eksi tutarların detay kısımlarında gösterimi sağlandı.

 - Kasa raporu düzenlendi, performans iyileştirmeleri gerçekleştirildi.

Raporlar
 - İlacı Biten Hastalar Raporu düzenlendi.

Özel Sigorta / Provizyon

 - "Mapfre Sigorta" aktarım mekanizması düzenlendi.

 - "Acıbadem Sigorta" aktarım mekanizması düzenlendi.

 - "İş Bankası Sigorta" aktarım mekanizması düzenlendi.

 - "Anadolu Sigorta" aktarım mekanizması düzenlendi.

 - "ECP İlaç" içerisinde bulunan sigortaların aktarım mekanizması düzenlendi.

 - "Acıbadem Sigorta" toplu aktarım modülü düzenlendi.

E-Fatura

 - "Sancak Ecza Deposu" aktarım mekanizması düzenlendi.

 - "Opti Sağlık Itiryat Deposu" entegrasyonu düzenlendi.

Genel

 - RxEYS programından çıkış işlemleri düzenlendi, performans iyileştirmesi gerçekleştirildi.

 - Her hangi bir ürüne sağ tık >Eşdeğerleri ekranında gösterilen "Yakın Miad" bilgisi düzenlendi.

2.0.348 Güncelleme Bilgileri  - 

RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı

 - RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı, 5.5.4 sürüm entegrasyonu sağlandı.

İTS
 - Grip aşılarının, TC kimlik numarasına göre bildirimi sağlandı.

2.0.347 Güncelleme Bilgileri  - 

Genel

 - Rx kulakçığı," (info)" ve "Barkodlar" butonları düzenlendi.
 - Farmasötik Bakım Yöneticisi düzenlendi.

E-Fatura

  - "Sancak Ecza Deposu" entegrasyonu düzenlendi.

 - "Opti Sağlık Medikal Sağlık Ürünleri Deposu" ile entegrasyon sağlandı.

Satış

 - Satışa eklenen ürünlerin, sağ Rx kulakçığında, reçete analiz sonucu özel durum simgelerinin görünümü düzenlendi.

2.0.346 Güncelleme Bilgileri  - 

E-Fatura
 - CETAS,  e-fatura işlemleri düzenlendi.
Satış
  - Reçeteli satışı zorunlu olan ürünler düzenlendi.
Medula

 - Eski Fatura Sorgu > Detay Göster kısmındaki SGK Fatura Yazdır butonunun işlevi değiştirildi. Kesilen faturanın açılması sağlandı.

Alış
 - Depo entegrasyon işlemleri düzenlendi.
Genel
 - Cari hareket tablosunda, manuel tahsilatın iade işlemine ait satırın daha kolay takip edilmesi için, işlem numarası eklendi.
İTS
 - Deaktivasyon işlemi düzenlendi.

2.0.345 Güncelleme Bilgileri  - 

Alış
 - Selçuk Ecza Deposu, e-fatura entegrasyonu düzenlendi.

2.0.344 Güncelleme Bilgileri  - 

E-Fatura / E-Arşiv

 - GOC faturası keserken gösterilen uyarılar düzenlendi.

 - GOC ve Cezaevi faturalarının açıklama kısmında IBAN bilgisinin gösterimi sağlandı.

 - Aynı numaralı faturalar için düzenleme sağlandı.

E-Fatura

 - "Dilek Ecza Deposu" entegrasyonu düzenlendi.

Yetkilendirme
 - "Kullanıcı Hareketleri" yetkiye bağlandı.
Raporlar

 - İlacı Biten Hastalar Raporu düzenlendi.

Medula
 - Majistral Reçete girişi düzenlendi.

2.0.343 Güncelleme Bilgileri  - 

Raporlar

 - Genel Eczane Raporu düzenlendi.

 - Genel Satış Raporu düzenlendi.

 - Genel Karekod Raporu düzenlendi.

CETAŞ

 - Majistral reçete girişinde hasta ismindeki türkçe karakterin sorun yaratması engellendi.

 - Cezaevi reçetelerinin, satış listesinde görünümü düzenlendi.

Genel

 - "Majistral İçerik" kartının birleştirilemez olması sağlandı.

 - Manuel karekod oluşturma işlemi düzenlendi.

 - Ürün etiketi ve kullanım yolu seçeneği düzenlendi.

Yetkilendirme
 -  Rapor yetkilendirmeleri düzenlendi.
Emanet / Takas

 - Takas listesi düzenlendi.

 - Takas, "Mütabık Ol" seçeneği düzenlendi.

Ürünler
 - "Özel Grup / Kategorizasyon" düzenlendi.
Satış
 - Kasa ekranı düzenlendi.

2.0.342 Güncelleme Bilgileri  - 

Medula

-  Sisteme kayıtlı olmayan hastaların reçetelerini kaydetme işlemi düzenlendi.


2.0.341 Güncelleme Bilgileri  - 

(star) E-Fatura / E- Arşiv Entegrasyon (star)

-  Perakende Satış sonrası E-Fatura/ E-Arşiv entegrasyonu sağlandı.

 - Cetaş hızlı ve kolay E-Fatura oluşturma imkanı, "Medula > Cetaş Fatura" sekmesine eklendi.

 - "Finans > E-Fatura / E- Arşiv Listesi" ekranı düzenlendi.

 - Gelen ve taslakta olan E-Fatura / E-Arşiv faturaların bildirimi, programın "Giriş" ekranında "E-Fatura" ile isimlendirilmiş widget ile kullanıcıya gösterimi sağlandı.

 - Alım-iade oluşturma fonksiyonu düzenlendi, performans iyileştirmesi sağlandı.

 - İtriyat depolarına kesilecek olan alım-iade faturaları için GLN zorunluluğu kaldırıldı.

Genel

 - Eczacı indirim oranının %3,5 ve üstü olması durumunda, ürünlerin eşdeğerlerinin gösterildiği ekranlara uyarı eklendi.

Satış

 - Satış iade işlemi düzenlendi.

2.0.337 Güncelleme Bilgileri  - 

(star) E-Fatura / E- Arşiv Entegrasyon (star)

-  - E-Fatura / E- Arşiv faturaların açıklama alanı düzenlendi.

Genel
 - "Plaquenil Film Kaplı Tablet" ürünün reçeteli satış zorunluluğu kaldırıldı.

2.0.336 Güncelleme Bilgileri  - 

(star) E-Fatura / E- Arşiv Entegrasyon (star)

- Kolaysoft hızlı başvuru butonu "Ayarlar > Kullanıcı Bilgileri > E-Fatura" sayfasına eklendi.

 - Kolaysoft ile program içinden "Alım-İade" fatura kesme işlemi düzenlendi.

 - EDM ile program içinden "Alım-İade" fatura kesme işlemi düzenlendi.

 - EDM ile program içinden "SGK E-Fatura" kesme işlemi düzenlendi

 - Gelen ve Giden E- Fatura / E- Arşiv faturaların, "Finans > E-Fatura / E- Arşiv Listesi" sekmesinde gösterimi sağlandı.

 - E-Fatura / E-Arşiv fatura ön izleme imkanı taslak fatura ekranına eklendi.

 - E-Fatura / E- Arşiv yetkilendirmeleri, kullanıcı yetkilerine "E-Fatura / E- Arşiv Fatura İşlemleri" başlığında eklendi.

 - SGK E- Fatura işlemlerinin, bölgesel ayarlardan bağımsız çalışması sağlandı.

Alış
 - Depo entegrasyon işlemleri düzenlendi.
Raporlar
 - "Karekod Raporu" düzenlendi.
Devam Reçetesi

 - SGK Etken Madde kontrolü eklendi

 - Pasif ilaç uyarı mekanizması eklendi.

 - Yabancı ilaç uyarı mekanizması eklendi.

2.0.334 Güncelleme Bilgileri  - 

Genel
 - Veri tabanı ve yedekleme hatalarında kullanıcıya uyarı çıkması sağlandı. 
 - Bölgesel ayarlar, Tarih, Saat, Sayı formatlarına bağlı farklılıklar için düzenleme yapıldı.
 - Büyük boyutlu yedeklerin "Geri Al" seçeneği ile geri alması düzenlendi.
CETAS
 - Performans iyileştirmeleri sağlandı.
Medula
 - "Reçete Giriş > Endikasyon Dışı Rapor" seçeneği düzenlendi.
E-Fatura
 - Depodan gelen faturalar için, ürün barkodunun başında "0" olma kontrolü eklendi.
 - Depodan gelen faturalarda, barkodun eksik olması durumları için kontroller düzenlendi.
Kartlar
 - Depo Kartları > Hareketler ekranında tarihsel sıralama düzenlendi.
 - Kartlar>Depo Kartları>Hareketler sayfasında "Satışa Git" seçeneği düzenlendi.
Özel Sigorta / Provizyon
 - "Anadolu Sigorta" toplu aktarım düzenlendi.
 - "İş Bankası" entegrasyonu düzenlendi.
 - Özel sigorta reçetelerinin sisteme aktarım işlemi düzenlendi, performans iyileştirmeleri sağlandı.
Takas
 - Takas listesinde bulunan kayıtların, ürün birleştirme sonucu etkilenmesi engellendi.
Ürünler

 - Dönemsel Giriş-Çıkış ekranı düzenlendi.

 - Yeni ürün ekleme işleminde, ürün tipi seçimi düzenlendi.

Finans
 - Cezaevi Fatura > Detay Fatura seçeneği düzenlendi.
Satış Listesi
 - İşlemler > KK Reçete Arkası seçeneği düzenlendi.
Kolaysoft Entegrasyon
 - SGK E-fatura işlemlerinde, açıklama alanına "Hizmet Bedeli" alanı eklendi.
GİB

 - E-arşiv Fatura açıklama alanı düzenlendi.

 - "Hizmet Bedeli" alanı açıklamaya eklendi.

2.0.333 Güncelleme Bilgileri  - 

Raporlar

 - "Galvus MET" ürünüyle alakalı işlemler Raporlar > Envanter Raporları > Genel Karekod Raporu seçeneğine eklendi.
Youtube video link : https://www.youtube.com/watch?v=k4Jv_N9RICU

Genel

  - EYS Panel düzenlendi.

 - Program kapatma işlemleri düzenlendi.

Kolaysoft E-Fatura Entegrasyon
 - Mevzuat gereği değişen şematron yapısı düzenlendi.
Satış

 - Satış sırasında yapılan iskonto işlemleri düzenlendi.

 - Satış ekranındaki hızlı tahsilat butonları düzenlendi.

2.0.331 Güncelleme Bilgileri - 

(star) CETAŞ (star)

 - "Pratik Cetaş Toplu Reçete Giriş" modülü, "Medula > Cetaş Cezaevi Reçete" alanına eklendi.

Kasa Ekranı

  - "Kasa Ekranı", detaylı ödeme seçenekleri düzenlendi, performans iyileştirmeleri gerçekleştirildi.

Kasa Raporu
 - Kasa Raporu, işlem detaylarındaki saat görünümü düzenlendi.
Kampanya
 - "Kampanya" modülü düzenlendi.
Ürünler
 - "Ürün Birleştirme" işlemleri düzenlendi.
Tanımlamalar

 - "Reçete Bilgilendirme Fişi" düzenlendi.

 - "Paket Etiketi" düzenlendi.

2.0.330 Güncelleme Bilgileri - 

Genel

 - Program içinde "Kilitle" seçeneği eklendi. Ekranın sağ üst kısmında yer alan çarpı butonuna basıldığında açılan ufak ekranda "Kilitle" seçeneği ile programın şifre ekranına geçmesi ve kitlenmesi sağlandı.

 - Program içi kopyalanan telefon numaralarının başında "-" gelmesi engellendi.

 - Excel aktarım işlemleri düzenlendi.

 - Program içi filtrelemelerde, aranan "Anahtar Kelime" grubunda ürün yoksa, uyarı çıkması sağlandı.

GİB

 - Göçmenler için kesilen faturalarda, alıcı bilgilerinin otomatik olarak uygulanması  sağlanmıştır.

 - Ayarlar > Kullanıcı Ayarları > GİB ekranına "IBAN" bilgisi eklenmiştir.

 - Kaydedilmiş iban bilgisinin, faturada açıklama alanında otomatik çıkması sağlanmıştır.

Medula

 - "Hızlı Devam Reçetesi" modülü düzenlendi.

Satış
 - Performans iyileştirmeleri ve düzenlemeler sağlandı.
CETAŞ
 - Entegrasyon düzenlendi, performans iyileştirmeleri yapıldı.
Ürünler
 - Her hangi bir ürüne sağ tık "Grup Analizi" sayfasına gidildiğinde, yapılan otomatik filtreleme engellendi.
E-Fatura
 - Fatura gösterimindeki 40 adet fatura kriteri kaldırıldı.
Özel Sigorta / Provizyon
 - "Allianz Özel Sigorta" aktarım işlemleri düzenlendi.
Kasa Raporu
 - Performans iyileştirmeleri yapıldı, tekrar düzenlendi.
Kartlar
 - Kurum Kartları seçenekleri düzenlendi, iyileştirmeler sağlandı.
EYS Mobil
 - Mobil servis üzerinde performans iyileştirmeleri sağlandı.
Sms Entegrasyonu

 - MobilDev entegrasyonu düzenlendi.

 - JetSMS entegrasyonu düzenlendi.

2.0.329 Güncelleme Bilgileri  - 

RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı

 - "Eczacılık Akademisi" ekranı eklendi.

 - RxMediaPharma 5.5.1 versiyonu entegrasyonu sağlandı. Yapılan değişiklikler hakkında bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz. https://confluence.rxmediapharma.com.tr/x/owQQAw

Genel

- Taban-Tavan Fiyat düzenlemesi yapılmıştır.

- Hasta kartlarına kopyalanan telefon numaralarının başında "-" simgesinin gelmesi engellendi.

CETAŞ
- Sistem entegrasyonu düzenlendi, performans iyileştirmeleri yapıldı.
Kasa Raporu
- Kasa raporu düzenlendi, performans iyileştirmeleri yapıldı.
SMS Entegrasyonu
 - NetGSM entegrasyonu düzenlendi.

2.0.327 Güncelleme Bilgileri  - 

CETAŞ

- "Medula > Cetaş" Fatura ekranına, "Fatura Sil" seçeneği eklendi.

 - Cetaş reçete bildirim işlemleri düzenlendi, performans iyileştirmeleri gerçekleştirildi.

 İlaç Tarif Entegrasyonu

 - Entegrasyon düzenlendi, performans iyileştirmesi yapıldı.
Emanet / Takas

 - "Miadı Dolan Emanetler" sayfasında, sistemden çıkarma işlemi düzenlendi.

SMS Entegrasyon
 - "Mobildev" sms entegrasyonu düzenlendi, iyileştirmeler yapıldı.
Kasa Ekranı
 - Kasa ekranı düzenlendi, performans iyileştirmeleri yapıldı.

Genel

 - Splash ekranlarının görünümü düzenlendi.

 - Envanter hareketleri düzenlendi.

2.0.324 Güncelleme Bilgileri  - 

(star) Devam Reçetesi (star)
 - "E-reçete Sorgula" kısmından yapılan devam reçetesi kontrollerinde, teslim alan tipinin "Kendisi" gelmesi sağlandı.
Raporlar
 - "İlacı Bitecek Hastalar" raporunda, düzensiz telefon kayıtlarından dolayı gösterilmeyen hasta kayıtları düzenlendi.
Cari
 - Teslim alan kişi ile hastanın farklı olduğu satışlarda, cari kaydetme işlemi düzenlendi.
Özel Sigorta / Provizyon
 - Tüm özel sigortalarda yapılan "Emanet" işlemi düzenlendi, performans iyileştirmesi yapıldı.
Genel
 - Versiyon ve veri güncellemelerinde performans iyileştirmeleri sağlandı.

2.0.323 Güncelleme Bilgileri  - 

Genel
 - Kozmetik ürünlerin "Tavsiye Edilen Fiyat" gösterimi hakkında iyileştirme yapıldı.

2.0.322 Güncelleme Bilgileri - 

(star) Devam Reçetesi (star) 

 - Her hangi bir gruba reçete girişi yapılırken, hastaya ait devam reçetesinin olup olmadığının kontrolünün yapılıp, hastaya ait devam reçetesi var ise ekranın sağ altında mor bildirim ile, yok ise gri bildirim ile ekranın sağ altında gösterilmesi sağlandı.
 - Hastanın devam reçetesi varsa ve mor bildirim ile gösterildiğinde, ilgili mor bildirimdeki yazıya tıklanıp; siz reçetenizi girerken, yeni bir medula sekmesinde devam reçetesinin hazırlanmaya başlaması sağlandı.
RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı
 - RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı 2021 versiyonu eklendi. Program ekranının sağ alt tarafında geçiş ile alakalı bilgilendirme yazıları eklendi.
 - Datayı indirecek kullanıcılarda, diskte 10 GB boş alan kontrolü eklendi.
 - RxMediaPharma® 2021 Yenilikler linkinden RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı 2021 versiyonunda gelen özellikleri inceleyebilirsiniz.

Stok Sayımı

  - "Miadı Dolan Ürünler" ekranı düzenlendi.
 - Sayım kapatma işlemlerinde yer alan alt toplamların görünümü düzenlendi.

2.0.321 Güncelleme Bilgileri  - 

Devam Reçetesi
 - "Devam Reçetesi" butonuyla oluşturulan reçetelerde, teslim alan bilgisi alanında otomatik "Kendisi" seçilmesi sağlandı.
 - Devam reçetesi, rapor seçiminin doğru yapılabilmesi için; devam reçetesine seçilen ilaçların, "Medula>İlaçlar" listesinde en son hangi teşhis kodu ile verildiği tespit edilecek , sonrasında "Medula>Rapor Seçim" ekranında tespit edilen teşhis kodu aranacak ve uyumlu olan teşhis kodlu rapor seçilecek. Eğer ki, ekteki listede birden fazla uyumlu teşhis kod içeren rapor varsa bunlardan en güncel tarihli olanı seçilecek şekilde düzenlendi.
Sayım
 - "Sayımı Kapat" butonuna basıldıktan sonra çıkan sayım kapatma ekranlarında yer alan "Döküm Al" butonu düzenlendi.

Özel Sigorta / Provizyon

 - "İş Bankası" provizyon sisteminde programa aktarım mekanizması düzenlendi.
 -  "Vakıf Bank" provizyon sisteminde programa aktarım mekanizması düzenlendi.
 - "Allianz" provizyon sistemimde program aktarım mekanizması düzenlendi.
Cetaş

 - Yeni servisler entegrasyona dahil edildi.

 - "Medula" sekmesinde yer alan "Cezaevi" ekranında toplu reçete bildirim iptali yapılması sağlandı. 
 - Token alma işlemi için programın yeniden başlatılması kısıtlaması kaldırıldı.
Kolaysoft E-Fatura Entegrasyon
 - "Yurt Dışı Sigortalı" medula grubunun fatura kesme işlemi düzenlendi.

Satış

 - Karekodlu ürünlerin satış-iade işlemlerinde 1 yıllık kısıtlama kaldırıldı. 
Finans
 - Kurum Faturaları modülünde, Vakıf Bank reçetelerinin gösterimi düzenlendi.
 - "Kasa Raporu" modülü düzenlendi.

2.0.318 Güncelleme Bilgileri - 

Devam Reçetesi
 - Medula > Reçete Giriş sayfasının sol üst kısmına, mor renkli "Devam Reçetesi" butonu eklendi. Ekranın sol üst kısmındaki RxEYS hasta seçim kısmından ya da hastanın TCKN'sini girip, "Devam Reçetesi"  butonuna basmanız yeterlidir. Gerekli eşdeğer ya da alternatif ürün kontrolü, rapor seçimi, kontrolü ve tanıların reçeteye girişinden sonra reçete kaydedilmeye hazır hale getirilmektedir.

Özel Sigorta / Provizyon

 - "İş Bankası" entegrasyonu düzenlenmiştir.
 - "Vakıf Bank" toplu aktarım düzenlendi.
Raporlar
 - "İlacı Bitecek Hastalar" raporu düzenlenmiştir.
 - "Raporu Bitecek Hastalar" raporu düzenlenmiştir.
Cetaş

 - Majistral ürün girişi için, manuel reçete giriş alanına "Cetaş Majistral" butonu eklenmiştir.

 - Performans iyileştirmeleri ve genel düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
 - Manuel girilen reçetelerde, eşdeğer ürün seçimi alanında olduğu gibi, "Strip" ve "İğne Ucu" için aynı yöntemle alternatif ürün seçimi ve bildirimi düzenlenmiştir.
 - Bildirim iptali yapılmamış bir reçetenin silinmesi engellendi.
GİB
 - Medula > Eski Fatura Sorgu >Detay Göster > E-Fatura Taslak Aç butonu düzenlendi.
Ürünler
 - Stripler ve iğne uçları için sağ tık "Eşdeğerleri" seçeneğine, alternatif ürünler eklendi.
Medula
 - Stripler ve iğne uçları için reçete girişi sayfasında ürüne tıklandığında, alternatif ürünlerin gözükmesi sağlandı.
Alış

 - "Trend Ecza Deposu" entegrasyonu düzenlendi.

Takas / Emanet
 - Emanet sayfasına sağ tık "TCKN Kopyala" seçeneği eklendi.
 - Emanet sayfası sağ tık "Hasta Kartını Aç" seçeneği düzenlendi.

2.0.315 Güncelleme Bilgileri  - 

Cetaş
 - Eşdeğer ürün bildirimi düzenlendi.
GİB Entegrasyonu
   - İnterneti yavaş olan eczaneler için, "GİB" entegrasyonunda performans iyileştirmesi yapıldı.
Medula
 - "Rapor Kontrol" mekanizması düzenlendi.
Raporlar
 - "İlacı Bitecek Hastalar" raporu, doğum tarihi girilmemiş hasta kartları için, yaş filtrelemeleri seçilmediğinde gösterilecek şekilde düzenlendi.
Alış
 - "Maden Ecza Deposu" entegrasyonları düzenlendi.
 - "Kızılay Ecza Deposu" entegrasyonları düzenlendi.

2.0.314 Güncelleme Bilgileri  - 

Medula
 - "Toplu Aktarım" modülü düzenlendi.
Genel
   - "RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı" data indirme işleminin görünümü düzenlendi.
E -Takas
 - "E -Takas" modülü düzenlendi.

2.0.313 Güncelleme Bilgileri  - 

Cetaş
 - Fatura bilgilerinin ve fatura durumunun kontrol edilebileği "Cetas Fatura" listesi, Medula sekmesinin altına eklendi.
Raporlar
  - "İlacı Bitecek Hastalar" raporuna yaş filtresi ve "65 Yaş üstü" hızlı filtreleme seçeneği eklendi.
 - Raporlarda stoğu olup birim maliyeti 0 olarak gözüken ürünler için düzenleme yapıldı.
Özel Sigorta / Provizyon
 - "Acıbadem Sigorta" türkçe karakter problemi düzenlendi.
 - "Acıbadem Sigorta" güvenlik kodu düzenlemesi sağlandı.
 - "Acıbadem Sigorta" toplu aktarım düzenlendi.
Alış
 - "Helvacıoğlu Ecza Deposu" 1000 ve üstü adetli fatura aktarımı düzenlendi.

2.0.312 Güncelleme Bilgileri  - 

Medula
  - Medula versiyon değişikliğinden kaynaklanan karekod aktarım problemi giderildi.

2.0.311 Güncelleme Bilgileri  - 

Genel
  - Ayarlar >Uyarılar > Hatırlatma dakika ayarı 0 yapıldığında, RxMediaPharma datasının indime işleminin başlamaması sorunu çözüldü.
Cetaş

  - Barkodlu ürünlerin Cetaş'a bildirimi düzenlendi.

Medula

  - Reçete aktarım işlemleri düzenlendi.

Raporlar
 - "İlacı Bitecek Hastalar" raporuna, "Doğum Tarihi" sütunu eklendi.

2.0.310 Güncelleme Bilgileri  - 

Kartlar
 - Kurum Kartlarında bulunan "Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar"  kurum kart ismi, "İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş olup, tüm sayfalarda bu isimle arama ve işlem yapılacaktır.
Medula

 -Uyumsuz karekod hatası giderildi.

Alış

 - "Egaş Ecza Deposu" adresleri değiştirildi, entegrasyon sağlandı.

 - "Helvacıoğlu Ecza Deposu" cari hareketleri düzenlendi.

 - "İdeal Ecza Deposu" entegrasyonu düzenlendi.

Genel
 - "clr.dll" hatası için geliştirme yapıldı.
Kolaysoft E-Fatura Entegrasyon
 - SGK faturalarının program içinden oluşturulması ve gönderilmesi sağlandı.

2.0.307 Güncelleme Bilgileri  - 

Medula

 - Pasif hasta kontrolü düzenlendi.

 - "Teslim Alan Tc Kimlik" alanı hatası giderildi.

E -Fatura
 - "Helvacıoğlu Ecza Deposu" aktarımı düzenlendi.
Cetaş
 - Ek barkodlu ürünlerin bildirimi düzenlendi.
Raporlar
 - Performans iyileştirmesi yapıldı, filtrelemeler düzenlendi.

2.0.305 Güncelleme Bilgileri  - 

Ingenico

 - Fişin yarıda kalmasına neden olan hatalar giderildi.

 - Satır iskontosu yapılan işlemin fiş çıktısı düzenlendi.

 - "0" tutarlı Medula reçetelerinin fişinin çıkması sağlandı.

Reçetem
 - Aktarım işlemi düzenlendi.
Alış
 - Depo tarafından barkodsuz gönderilen ürünlerin aktarımı düzenlendi.
Medula

 - Uyarı kodlarının görünümü düzenlendi.

 - Rapor Kontrol düzenlendi.

Cezaevi
 - Medula üzerinden programa kaydedilen cezaevi reçetelerinin, eczacı indirim oranını, "Ayarlar>Eczacı İndirim Oranı" alanına girilmiş olan değer üzerinden hesaplaması sağlandı.
Özel Sigorta / Provizyon
 - Vakıf Bank reçetelerinin, provizyon sistemi üzerinden güncellenmesi ve programa yansıtılması işlemi düzenlendi.
Genel

 - Aynı TC'li hasta kartlarının oluşmasına neden olan problem giderildi.

 - Kullanıcı hareketleri düzenlendi.

Cari
 - Cari hareketlerin görünümü düzenlendi.
Kasa Ekranı
 - Toplu nakit işleme özelliği düzenlendi, mükerrer kayıtların oluşması engellendi.

2.0.302 Güncelleme Bilgileri  - 

CETAŞ

 - Servisten dönen cevapların, kullanıcılara gösterilmesi sağlandı.

 - Karekodsuz ürünlerin, Cetaş sistemine bildirimi düzenlendi.

Cari
 - Cari hareketler düzenlendi.

2.0.301 Güncelleme Bilgileri  - 

İlaç Tarif Entegrasyonu

 - Medula tarafından yapılan değişiklik sonucu entegrasyonda yaşanan problem giderildi.

2.0.300 Güncelleme Bilgileri  - 

Genel

- Güncelleme bilgileri ekranı düzenlendi.

 - Program içi duyuru mekanizması düzenlendi.

 - Yardım sekmesi altındaki, "İstek ve Talep" bildirim ekranı düzenlendi.

 - Yardım sekmesi altındaki, "EYS Panel" sistemi değiştirildi.

 - Program giriş ekranı ve bazı ekran görünümlerinin değiştirilmesi sağlandı. 

 - Program logosu değiştirildi.

 - Giriş ekranında yer alan, kullanıcı hareketleri kısmı düzenlendi.

RxMediaPharma İlaç Bilgi Kaynağı

 - Güncelleme mekanizması düzenlendi.

İTS
 - İTS bildiriminde problem yaşandığında, hata mesajının pop-up olarak çıkması sağlandı.
Medula
 - Reçete Giriş ekranı, "Etkileşmeler" modülü, "Hasta Eski İlaçlarını Ekle" özelliği düzenlendi.
Satış

 - Satış listesi, karlılık bilgisi düzenlendi.

 - Satır iskontosu sonrası yapılan yuvarlama işlemi düzenlendi.

Raporlar
 - "İlacı Bitecek Hastalar" raporu, "Yazdırılabilecek Tarih" sütunu düzenlendi.
E -Fatura

 - Arya Ecza Deposu ile entegrasyon sağlandı.

 - İdeal Ecza Deposu ile entegrasyon sağlandı.

 - Helvacıoğlu Ecza Deposu ile entegrasyon sağlandı.

 - Capsul Ecza Deposu ile entegrasyon sağlandı.

 - Sancar Ecza Deposu ile entegrasyon sağlandı.

2.0.278 Güncelleme Bilgileri  - 

Ingenico Entegrasyon

 - Ingenico entegrasyon yazılımı güncellendi.

2.0.277 Güncelleme Bilgileri  - 

Genel

 - Reçete dozaj bilgilerinin görünümü düzenlendi.

 - "Reçetem > Maske Oluştur" ekranının sol üst kısmındaki RxEYS hasta bilgileri girildiği alanlar düzenlendi.

Satış

 - "Reçete Giriş" ekranında eşdeğer ürün seçimi ve karekodların gösterimi düzenlendi.

Kasa Ekranı

 - "Satış İade" işlemini yapan kullanıcının kasa ekranında gösterimi sağlandı.

Medula

 - "Reçete Giriş" ekranında, ilacın üzerine cursor getirildiğinde çıkan ürün stok bilgileri düzenlendi.

Takas
- Mütabakat işlemleri düzenlendi.

2.0.274 Güncelleme Bilgileri  - 

Genel

- Ürün Stok Hareketleri sayfasının çözünürlük ayarları düzenlendi.

 - "Mail ile Gün Sonu Bilgilendirme Raporunun" gönderim ayarının, sadece "Yönetici" kullanıcı tarafından yapılması sağlandı. 

Raporlar

 - "Cari Raporlar" modülünde yer alan, "Veresiye Raporlar" sayfası düzenlendi.
 - "İlacı Bitecek Hastalar Raporu" sayfasına, "İlaç bitiş tarihi öncesinden 90 günlük sürede satış yapılmayan hastaları da göster" seçeneği eklendi.

Satış

 - "Satış İade" işlemi düzenlendi.
 - Miadı geçen ürünlerin satışı için uyarı düzenlendi.

Tanımlamalar

- "Emanet Etiketi" tasarımında vade bilgisi alanı düzenlendi.
 - "Paket Etiketi" tasarımına "Adres" alanı eklendi.

E-Fatura

- Aktarım işlemlerinde performans iyileştirmesi sağlandı.

Özel Sigorta / Provizyon

 - ECP altında bulunan ve aktif olarak kullanılmayan Anadolu Sigorta seçeneği kaldırıldı.


2.0.271 Güncelleme Bilgileri

Genel
- Cari hareketlerden silinen işlemlerin, "Yönetim" modülü "Kullanıcı Hareketleri" sayfasında, "Cari Hareket Silme" tipinde gözükmesi sağlandı.
Satış
 - Hasta ismi girmeden, "Satış" ekranından "Veresiye Satış" ekranına geçiş engellendi, ve uyarı eklendi.
Finans
 - "Kasa Raporu" modülü düzenlendi.

Takas / Emanet

 - "Mütabakatlar" modülü düzenlendi, performans iyileştirmesi yapıldı.

2.0.268 Güncelleme Bilgileri

Alış

 - İçsel barkod ile yapılan mal fazlalı işlemler düzenlendi.
Genel
 - Excel kart aktarım işlemleri ve raporlamaları düzenlendi.
 - Program içi pop-up ile bildirim düzenlendi.
Raporlar
 - Cari Raporları sekmesi altında bulunan, Veresiye Raporu modülü düzenlendi.
Finans

- Kasa Raporu modülü düzenlendi, performans iyileştirmeleri sağlandı.

Satış
 - Manuel girilen reçete içinde verilen eşdeğer ilaçların kaydının tutulması ve "Reçete Raporları" sekmesinde, "Genel Reçete Raporu" modülü, "Eşdeğer" sekmesi kısmında görünmesi sağlandı.
Özel Sigorta / Provizyon
 - Acıbadem reçetelerinin aktarım işlemi düzenlendi.
Yeni Eklenen Modül / Özellik
 - Medula, "Fatura Sonlandırma" ekranına, "E Fatura Tas. Oluş." butonu ile Gelir İdaresi Başkanlığı 5.000TL/30.000TL Portalı üzerinden hızlı bir şekilde E-Arşiv Fatura taslağı oluşturulması sağlandı.

2.0.265 Güncelleme Bilgileri

Renkli Reçete

 - Renkli Reçete sistemi, "Reçetem" olarak düzenlendi.

2.0.262 Güncelleme Bilgileri

Alış

 - İçsel barkod ile yapılan mal fazlalı işlemler düzenlendi.
Genel
 - Excel kart aktarım işlemleri ve raporlamaları düzenlendi.
 - Program içi pop-up ile bildirim düzenlendi.
Raporlar
 - Cari Raporları sekmesi altında bulunan, Veresiye Raporu modülü düzenlendi.
Finans

- Kasa Raporu modülü düzenlendi, performans iyileştirmeleri sağlandı.

Satış
 - Manuel girilen reçete içinde verilen eşdeğer ilaçların kaydının tutulması ve "Reçete Raporları" sekmesinde, "Genel Reçete Raporu" modülü, "Eşdeğer" sekmesi kısmında görünmesi sağlandı.
Özel Sigorta / Provizyon
 - Acıbadem reçetelerinin aktarım işlemi düzenlendi.
Yeni Eklenen Modül / Özellik
 - Medula, "Fatura Sonlandırma" ekranına, "E Fatura Tas. Oluş." butonu ile Gelir İdaresi Başkanlığı 5.000TL/30.000TL Portalı üzerinden hızlı bir şekilde E-Arşiv Fatura taslağı oluşturulması sağlandı.

2.0.258 Güncelleme Bilgileri

Satış

- Satış ekranında yapılan satır iskontosu işlemi ve raporlarda gösterimi düzenlendi.

Sepetim

- Sepetim ekranında performans iyileştirmesi yapıldı.

Ürünler

- Ürün kartı > Grup Analizi ekranı, filtreleme seçenekleri düzenlendi.

Medula

 - Reçete ekranında, doktor arama  alanı düzenlendi.
 - Karekod aktarım işlemleri için performans iyileştirmesi gerçekleştirildi.
 - Reçete ekranında, "İTS Karekod İşlemleri" sayfasında listeleme işlemi düzenlendi.

Geliştirme / İyileştirme

- "clr.dll" hatası için düzenlemeler gerçekleştirildi, sistem optimize edildi.

Pirim Sistemi

- "Hedef Analiz" alanı düzenlendi.

EYS Mobil

- "Takas Listesi" ekranında gösterilen "Net Tutar" alanı düzenlendi.